Γράφτηκε στις . Δημοσιεύτηκε στο Πολιτική

Πρόσκληση σύγκλησης Δ.Σ. του Δήμου Δυτικής Σάμου

0
0
0
s2smodern

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 18η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Σάμου που θα γίνει την 25 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Tετάρτη με ώρα έναρξης 18:00 και λήξη 22:00.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020) και με τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020 και 33282/29-05-2020 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- Μείωση μισθωμάτων περιπτέρων. [Εισηγητής η Οικονομική Υπηρεσία].

2.- Απαλλαγή ή ρύθμιση μισθώματος σχολικών κυλικείων, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δυτικής Σάμου, για το σχολικό έτος 2019-2020 και μείωση μισθώματος έως και 40% για το σχολικό έτος 2020-2021. [Εισηγητής ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπ/σής του Δήμου].

3.- Ρυθμίσεις για τα μισθώματα σχολικών κυλικείων Πρωτοβάθμιας Εκπ/σής Δήμου Δυτικής Σάμου (άρθρο 44 Ν.4735/2020). [Εισηγητής η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σής του Δήμου].

4.- Παραχώρηση Κοινόχρηστων χώρων (πλατειών) για εκμίσθωση έτους 2020. [Εισηγητής η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής].

5.- ΄Εγκριση Κανονισμού ΄Αρδευσης Δήμου Δυτικής Σάμου. [Εισηγητής η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής].

6.- Περί προσωρινής μεταστέγασης Σχολικών Μονάδων του Δήμου που υπέστησαν ζημιές από τον σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020. [Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας].

7.- Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Δυτικής Σάμου, σύμφωνα με το άρθρο 70 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.4604/2019. [Εισηγητής η Πρόεδρος του Δ.Σ.].

8.- Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης (άρθρο 70 παρ. 1 Ν.3852/2010). [Εισηγητής η Πρόεδρος του Δ.Σ.].

9.- Έγκριση κοπής δένδρου στο δημοτικό παρκινγκ έναντι Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου. [Εισηγητής η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής].

10.- Εξουσιοδότηση υπαλλήλων για την παραλαβή φακέλων προσωπικού «ΚΑΠΗ Καρλοβάσου» και «Βοήθειας στο Σπίτι» από την Σαμιακή Αρωγή. [Εισηγητής ο κ.Δήμαρχος].

11.- ΄Εγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δυτικής Σάμου, οικονομικού έτους 2021. [Εισηγητής η Τεχνική Υπηρεσία ].

12.- Χορήγηση επιδόματος 600,00 Ευρώ σε σεισμόπληκτες οικογένειες. [Ενημέρωση από τον κ.Δήμαρχο].

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΗΜΟΥ – ΡΙΓΛΗ ΑΡΙΑΔΝΗ